Indiana Quick Draw results

Վերջին արդյունքները 2021 թ. փետրվարի 24, չորեքշաբթի.

 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 18
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 34
 • 37
 • 48
 • 56
 • 60
 • 63
 • 68
 • 73
 • 80
 • 80

Ինդիանա Quick Draw Երեկո հաղթող համարներից 2021 թ. փետրվարի 23, երեքշաբթի.

 • 1
 • 6
 • 9
 • 14
 • 15
 • 17
 • 22
 • 24
 • 26
 • 29
 • 31
 • 33
 • 38
 • 44
 • 53
 • 55
 • 58
 • 67
 • 68
 • 79
 • 24

Ինդիանա Quick Draw Երեկո հաղթող համարներից 2021 թ. փետրվարի 22, երկուշաբթի.

 • 1
 • 11
 • 13
 • 16
 • 17
 • 19
 • 24
 • 28
 • 30
 • 32
 • 34
 • 46
 • 51
 • 53
 • 60
 • 62
 • 67
 • 73
 • 75
 • 80
 • 24

Indiana Quick Draw information

Tickets can be purchased in Usa. Draws are on Monday, Tuesday and Wednesday.

In Indiana Quick Draw player selects 20 numbers between 1 - 80 and 1 extra numbers.

Indiana Quick Draw is organized by Hoosier Lottery. Official website: www.hoosierlottery.com